پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
461110
بیشترین: 
476500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
464190
زمان: 
6/17 20:15
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 17 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 17 شهریور 1397 , 464190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 11:50","price":476500},{"date":"1397/06/17 12:00","price":473730},{"date":"1397/06/17 12:05","price":471270},{"date":"1397/06/17 12:10","price":473730},{"date":"1397/06/17 12:15","price":472190},{"date":"1397/06/17 12:20","price":471580},{"date":"1397/06/17 12:25","price":473120},{"date":"1397/06/17 12:30","price":472810},{"date":"1397/06/17 12:40","price":470960},{"date":"1397/06/17 12:45","price":472500},{"date":"1397/06/17 12:50","price":470960},{"date":"1397/06/17 12:55","price":470350},{"date":"1397/06/17 13:05","price":470960},{"date":"1397/06/17 13:10","price":470500},{"date":"1397/06/17 13:15","price":470040},{"date":"1397/06/17 13:25","price":467270},{"date":"1397/06/17 13:35","price":467880},{"date":"1397/06/17 13:45","price":466040},{"date":"1397/06/17 13:50","price":463570},{"date":"1397/06/17 13:55","price":466340},{"date":"1397/06/17 14:05","price":464810},{"date":"1397/06/17 14:15","price":465420},{"date":"1397/06/17 14:20","price":466040},{"date":"1397/06/17 14:25","price":465420},{"date":"1397/06/17 14:35","price":466650},{"date":"1397/06/17 14:45","price":467270},{"date":"1397/06/17 14:50","price":467580},{"date":"1397/06/17 14:55","price":468810},{"date":"1397/06/17 15:00","price":469730},{"date":"1397/06/17 15:05","price":471890},{"date":"1397/06/17 15:15","price":470960},{"date":"1397/06/17 15:25","price":469120},{"date":"1397/06/17 15:35","price":470350},{"date":"1397/06/17 15:45","price":472810},{"date":"1397/06/17 15:50","price":471890},{"date":"1397/06/17 15:55","price":470650},{"date":"1397/06/17 16:00","price":470350},{"date":"1397/06/17 16:05","price":469120},{"date":"1397/06/17 16:25","price":470350},{"date":"1397/06/17 16:40","price":469420},{"date":"1397/06/17 16:45","price":468500},{"date":"1397/06/17 16:50","price":467880},{"date":"1397/06/17 16:55","price":468190},{"date":"1397/06/17 17:00","price":468810},{"date":"1397/06/17 17:05","price":470350},{"date":"1397/06/17 17:10","price":470960},{"date":"1397/06/17 17:15","price":471890},{"date":"1397/06/17 17:20","price":470040},{"date":"1397/06/17 17:25","price":468810},{"date":"1397/06/17 17:45","price":467580},{"date":"1397/06/17 17:55","price":466960},{"date":"1397/06/17 18:00","price":466340},{"date":"1397/06/17 18:25","price":468190},{"date":"1397/06/17 18:30","price":467580},{"date":"1397/06/17 18:40","price":466650},{"date":"1397/06/17 18:45","price":466190},{"date":"1397/06/17 18:50","price":464810},{"date":"1397/06/17 18:55","price":464190},{"date":"1397/06/17 19:00","price":464810},{"date":"1397/06/17 19:15","price":465110},{"date":"1397/06/17 19:25","price":464810},{"date":"1397/06/17 19:30","price":463570},{"date":"1397/06/17 19:40","price":462040},{"date":"1397/06/17 19:45","price":461110},{"date":"1397/06/17 19:50","price":461270},{"date":"1397/06/17 19:55","price":462040},{"date":"1397/06/17 20:05","price":462800},{"date":"1397/06/17 20:10","price":463880},{"date":"1397/06/17 20:15","price":464190}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398