پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4144000
بیشترین: 
4415000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4145000
زمان: 
6/17 21:06
قیمت سکه امامی امروز 17 شهریور 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 4145000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 11:36","price":4415000},{"date":"1397/06/17 11:42","price":4410000},{"date":"1397/06/17 11:54","price":4405000},{"date":"1397/06/17 12:06","price":4385000},{"date":"1397/06/17 12:12","price":4390000},{"date":"1397/06/17 12:24","price":4395000},{"date":"1397/06/17 12:36","price":4335000},{"date":"1397/06/17 12:42","price":4355000},{"date":"1397/06/17 12:48","price":4365000},{"date":"1397/06/17 12:54","price":4345000},{"date":"1397/06/17 13:00","price":4335000},{"date":"1397/06/17 13:06","price":4325000},{"date":"1397/06/17 13:18","price":4330000},{"date":"1397/06/17 13:24","price":4315000},{"date":"1397/06/17 13:30","price":4330000},{"date":"1397/06/17 13:36","price":4310000},{"date":"1397/06/17 13:42","price":4285000},{"date":"1397/06/17 13:54","price":4280000},{"date":"1397/06/17 14:00","price":4295000},{"date":"1397/06/17 14:06","price":4285000},{"date":"1397/06/17 14:12","price":4260000},{"date":"1397/06/17 14:24","price":4270000},{"date":"1397/06/17 14:30","price":4267000},{"date":"1397/06/17 14:36","price":4290000},{"date":"1397/06/17 14:42","price":4310000},{"date":"1397/06/17 14:48","price":4315000},{"date":"1397/06/17 15:00","price":4310000},{"date":"1397/06/17 15:06","price":4325000},{"date":"1397/06/17 15:18","price":4330000},{"date":"1397/06/17 15:24","price":4335000},{"date":"1397/06/17 15:36","price":4320000},{"date":"1397/06/17 15:42","price":4315000},{"date":"1397/06/17 15:48","price":4320000},{"date":"1397/06/17 15:54","price":4335000},{"date":"1397/06/17 16:00","price":4325000},{"date":"1397/06/17 16:06","price":4285000},{"date":"1397/06/17 16:12","price":4275000},{"date":"1397/06/17 16:18","price":4270000},{"date":"1397/06/17 16:30","price":4290000},{"date":"1397/06/17 16:36","price":4255000},{"date":"1397/06/17 16:42","price":4270000},{"date":"1397/06/17 16:54","price":4271000},{"date":"1397/06/17 17:00","price":4280000},{"date":"1397/06/17 17:06","price":4285000},{"date":"1397/06/17 17:12","price":4290000},{"date":"1397/06/17 17:18","price":4265000},{"date":"1397/06/17 17:24","price":4262000},{"date":"1397/06/17 17:30","price":4253000},{"date":"1397/06/17 17:36","price":4220000},{"date":"1397/06/17 17:42","price":4225000},{"date":"1397/06/17 17:48","price":4210000},{"date":"1397/06/17 17:54","price":4225000},{"date":"1397/06/17 18:00","price":4210000},{"date":"1397/06/17 18:06","price":4205000},{"date":"1397/06/17 18:12","price":4210000},{"date":"1397/06/17 18:24","price":4220000},{"date":"1397/06/17 18:42","price":4175000},{"date":"1397/06/17 18:48","price":4180000},{"date":"1397/06/17 18:54","price":4195000},{"date":"1397/06/17 19:00","price":4185000},{"date":"1397/06/17 19:06","price":4155000},{"date":"1397/06/17 19:12","price":4165000},{"date":"1397/06/17 19:24","price":4157000},{"date":"1397/06/17 19:30","price":4165000},{"date":"1397/06/17 19:48","price":4150000},{"date":"1397/06/17 19:54","price":4160000},{"date":"1397/06/17 20:00","price":4165000},{"date":"1397/06/17 20:06","price":4180000},{"date":"1397/06/17 20:12","price":4185000},{"date":"1397/06/17 20:18","price":4180000},{"date":"1397/06/17 20:24","price":4185000},{"date":"1397/06/17 20:30","price":4175000},{"date":"1397/06/17 20:36","price":4162000},{"date":"1397/06/17 20:42","price":4160000},{"date":"1397/06/17 20:48","price":4165000},{"date":"1397/06/17 20:54","price":4155000},{"date":"1397/06/17 21:00","price":4144000},{"date":"1397/06/17 21:06","price":4145000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398