کمترین: 
102
بیشترین: 
108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
6/17 21:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:30","price":107},{"date":"1397/06/17 10:50","price":108},{"date":"1397/06/17 11:20","price":107},{"date":"1397/06/17 11:30","price":108},{"date":"1397/06/17 11:50","price":106},{"date":"1397/06/17 12:00","price":108},{"date":"1397/06/17 12:50","price":107},{"date":"1397/06/17 13:30","price":106},{"date":"1397/06/17 13:50","price":105},{"date":"1397/06/17 14:00","price":106},{"date":"1397/06/17 14:20","price":105},{"date":"1397/06/17 14:51","price":106},{"date":"1397/06/17 16:30","price":105},{"date":"1397/06/17 17:50","price":104},{"date":"1397/06/17 18:00","price":105},{"date":"1397/06/17 18:10","price":104},{"date":"1397/06/17 18:30","price":105},{"date":"1397/06/17 18:50","price":104},{"date":"1397/06/17 19:10","price":103},{"date":"1397/06/17 20:10","price":104},{"date":"1397/06/17 20:30","price":103},{"date":"1397/06/17 21:10","price":102},{"date":"1397/06/17 21:20","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398