کمترین: 
138873
بیشترین: 
139628
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139628.0
زمان: 
6/17 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 17 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 139628.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:30","price":138873.0},{"date":"1397/06/17 11:00","price":139626.0},{"date":"1397/06/17 14:00","price":139628.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398