کمترین: 
391
بیشترین: 
413
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
392
زمان: 
6/17 21:20
قیمت بات تایلند امروز 17 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 شهریور 1397 , 392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":410},{"date":"1397/06/17 11:50","price":406},{"date":"1397/06/17 12:00","price":413},{"date":"1397/06/17 12:10","price":411},{"date":"1397/06/17 12:20","price":412},{"date":"1397/06/17 12:50","price":409},{"date":"1397/06/17 13:00","price":408},{"date":"1397/06/17 13:30","price":405},{"date":"1397/06/17 13:50","price":402},{"date":"1397/06/17 14:00","price":403},{"date":"1397/06/17 14:20","price":400},{"date":"1397/06/17 14:51","price":404},{"date":"1397/06/17 15:20","price":406},{"date":"1397/06/17 15:50","price":405},{"date":"1397/06/17 16:00","price":403},{"date":"1397/06/17 16:30","price":400},{"date":"1397/06/17 16:50","price":401},{"date":"1397/06/17 17:10","price":402},{"date":"1397/06/17 17:30","price":400},{"date":"1397/06/17 17:50","price":396},{"date":"1397/06/17 18:00","price":400},{"date":"1397/06/17 18:10","price":397},{"date":"1397/06/17 18:20","price":398},{"date":"1397/06/17 18:30","price":399},{"date":"1397/06/17 18:50","price":395},{"date":"1397/06/17 19:00","price":396},{"date":"1397/06/17 19:10","price":395},{"date":"1397/06/17 19:20","price":394},{"date":"1397/06/17 19:30","price":393},{"date":"1397/06/17 20:10","price":395},{"date":"1397/06/17 20:20","price":394},{"date":"1397/06/17 20:30","price":396},{"date":"1397/06/17 20:50","price":393},{"date":"1397/06/17 21:10","price":391},{"date":"1397/06/17 21:20","price":392}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399