کمترین: 
9315
بیشترین: 
9845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9315
زمان: 
6/17 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 شهریور 1397 , 9315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":9767},{"date":"1397/06/17 11:00","price":9756},{"date":"1397/06/17 11:10","price":9767},{"date":"1397/06/17 11:50","price":9668},{"date":"1397/06/17 12:00","price":9845},{"date":"1397/06/17 12:10","price":9778},{"date":"1397/06/17 12:20","price":9811},{"date":"1397/06/17 12:30","price":9823},{"date":"1397/06/17 12:50","price":9733},{"date":"1397/06/17 13:00","price":9699},{"date":"1397/06/17 13:30","price":9644},{"date":"1397/06/17 13:50","price":9554},{"date":"1397/06/17 14:00","price":9588},{"date":"1397/06/17 14:20","price":9532},{"date":"1397/06/17 14:51","price":9633},{"date":"1397/06/17 15:20","price":9660},{"date":"1397/06/17 15:50","price":9644},{"date":"1397/06/17 16:00","price":9599},{"date":"1397/06/17 16:30","price":9532},{"date":"1397/06/17 16:50","price":9539},{"date":"1397/06/17 17:10","price":9566},{"date":"1397/06/17 17:20","price":9570},{"date":"1397/06/17 17:30","price":9484},{"date":"1397/06/17 17:50","price":9465},{"date":"1397/06/17 18:00","price":9517},{"date":"1397/06/17 18:10","price":9427},{"date":"1397/06/17 18:20","price":9483},{"date":"1397/06/17 18:30","price":9472},{"date":"1397/06/17 18:50","price":9416},{"date":"1397/06/17 19:00","price":9409},{"date":"1397/06/17 19:10","price":9382},{"date":"1397/06/17 19:30","price":9364},{"date":"1397/06/17 19:50","price":9382},{"date":"1397/06/17 20:00","price":9348},{"date":"1397/06/17 20:10","price":9404},{"date":"1397/06/17 20:20","price":9427},{"date":"1397/06/17 20:50","price":9360},{"date":"1397/06/17 21:00","price":9366},{"date":"1397/06/17 21:10","price":9315}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399