پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1982
بیشترین: 
2103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1982
زمان: 
6/17 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 17 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1982 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":2086},{"date":"1397/06/17 11:50","price":2065},{"date":"1397/06/17 12:00","price":2103},{"date":"1397/06/17 12:10","price":2089},{"date":"1397/06/17 12:20","price":2096},{"date":"1397/06/17 12:30","price":2098},{"date":"1397/06/17 12:50","price":2077},{"date":"1397/06/17 13:00","price":2072},{"date":"1397/06/17 13:30","price":2060},{"date":"1397/06/17 13:50","price":2043},{"date":"1397/06/17 14:00","price":2050},{"date":"1397/06/17 14:20","price":2036},{"date":"1397/06/17 14:51","price":2058},{"date":"1397/06/17 15:20","price":2063},{"date":"1397/06/17 15:50","price":2060},{"date":"1397/06/17 16:00","price":2050},{"date":"1397/06/17 16:30","price":2036},{"date":"1397/06/17 16:50","price":2038},{"date":"1397/06/17 17:10","price":2043},{"date":"1397/06/17 17:20","price":2044},{"date":"1397/06/17 17:30","price":2033},{"date":"1397/06/17 17:50","price":2015},{"date":"1397/06/17 18:00","price":2033},{"date":"1397/06/17 18:10","price":2021},{"date":"1397/06/17 18:20","price":2018},{"date":"1397/06/17 18:30","price":2030},{"date":"1397/06/17 18:50","price":2004},{"date":"1397/06/17 19:00","price":2017},{"date":"1397/06/17 19:10","price":2011},{"date":"1397/06/17 19:20","price":1997},{"date":"1397/06/17 19:30","price":2000},{"date":"1397/06/17 19:50","price":1997},{"date":"1397/06/17 20:00","price":2004},{"date":"1397/06/17 20:10","price":2009},{"date":"1397/06/17 20:20","price":2006},{"date":"1397/06/17 20:30","price":2014},{"date":"1397/06/17 20:50","price":1992},{"date":"1397/06/17 21:00","price":2001},{"date":"1397/06/17 21:10","price":1990},{"date":"1397/06/17 21:20","price":1982}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398