پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3414
بیشترین: 
3621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3414
زمان: 
6/17 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 17 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":3593},{"date":"1397/06/17 10:50","price":3589},{"date":"1397/06/17 11:10","price":3593},{"date":"1397/06/17 11:30","price":3589},{"date":"1397/06/17 11:50","price":3556},{"date":"1397/06/17 12:00","price":3621},{"date":"1397/06/17 12:10","price":3593},{"date":"1397/06/17 12:20","price":3609},{"date":"1397/06/17 12:30","price":3613},{"date":"1397/06/17 12:50","price":3580},{"date":"1397/06/17 13:00","price":3572},{"date":"1397/06/17 13:30","price":3547},{"date":"1397/06/17 13:50","price":3519},{"date":"1397/06/17 14:00","price":3531},{"date":"1397/06/17 14:20","price":3506},{"date":"1397/06/17 14:51","price":3543},{"date":"1397/06/17 15:20","price":3553},{"date":"1397/06/17 15:50","price":3547},{"date":"1397/06/17 16:00","price":3531},{"date":"1397/06/17 16:30","price":3506},{"date":"1397/06/17 16:50","price":3509},{"date":"1397/06/17 17:10","price":3519},{"date":"1397/06/17 17:20","price":3520},{"date":"1397/06/17 17:30","price":3501},{"date":"1397/06/17 17:50","price":3482},{"date":"1397/06/17 18:00","price":3501},{"date":"1397/06/17 18:10","price":3480},{"date":"1397/06/17 18:20","price":3476},{"date":"1397/06/17 18:30","price":3497},{"date":"1397/06/17 18:50","price":3464},{"date":"1397/06/17 19:00","price":3473},{"date":"1397/06/17 19:10","price":3464},{"date":"1397/06/17 19:20","price":3451},{"date":"1397/06/17 19:30","price":3445},{"date":"1397/06/17 19:50","price":3451},{"date":"1397/06/17 20:10","price":3447},{"date":"1397/06/17 20:20","price":3468},{"date":"1397/06/17 20:50","price":3443},{"date":"1397/06/17 21:00","price":3445},{"date":"1397/06/17 21:10","price":3426},{"date":"1397/06/17 21:20","price":3414}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398