کمترین: 
9090
بیشترین: 
9632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9090
زمان: 
6/17 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 17 شهریور 1397 , 9090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":9556},{"date":"1397/06/17 11:30","price":9566},{"date":"1397/06/17 11:50","price":9459},{"date":"1397/06/17 12:00","price":9632},{"date":"1397/06/17 12:10","price":9566},{"date":"1397/06/17 12:20","price":9599},{"date":"1397/06/17 12:30","price":9610},{"date":"1397/06/17 12:50","price":9522},{"date":"1397/06/17 13:00","price":9512},{"date":"1397/06/17 13:30","price":9446},{"date":"1397/06/17 13:50","price":9358},{"date":"1397/06/17 14:00","price":9391},{"date":"1397/06/17 14:20","price":9336},{"date":"1397/06/17 14:51","price":9435},{"date":"1397/06/17 15:20","price":9461},{"date":"1397/06/17 15:50","price":9446},{"date":"1397/06/17 16:00","price":9402},{"date":"1397/06/17 16:30","price":9336},{"date":"1397/06/17 16:50","price":9343},{"date":"1397/06/17 17:10","price":9369},{"date":"1397/06/17 17:20","price":9380},{"date":"1397/06/17 17:30","price":9322},{"date":"1397/06/17 17:50","price":9271},{"date":"1397/06/17 18:00","price":9321},{"date":"1397/06/17 18:10","price":9266},{"date":"1397/06/17 18:20","price":9255},{"date":"1397/06/17 18:30","price":9310},{"date":"1397/06/17 18:50","price":9222},{"date":"1397/06/17 19:00","price":9249},{"date":"1397/06/17 19:10","price":9189},{"date":"1397/06/17 19:30","price":9172},{"date":"1397/06/17 19:50","price":9189},{"date":"1397/06/17 20:10","price":9211},{"date":"1397/06/17 20:20","price":9233},{"date":"1397/06/17 20:50","price":9168},{"date":"1397/06/17 21:00","price":9141},{"date":"1397/06/17 21:10","price":9124},{"date":"1397/06/17 21:20","price":9090}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398