کمترین: 
12770
بیشترین: 
13345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12780
زمان: 
6/17 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 12780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 10:20","price":13345},{"date":"1397/06/17 12:00","price":13320},{"date":"1397/06/17 12:10","price":13250},{"date":"1397/06/17 12:20","price":13200},{"date":"1397/06/17 12:50","price":13150},{"date":"1397/06/17 13:00","price":13110},{"date":"1397/06/17 13:30","price":13080},{"date":"1397/06/17 13:50","price":12950},{"date":"1397/06/17 15:20","price":13000},{"date":"1397/06/17 15:50","price":13100},{"date":"1397/06/17 16:00","price":13170},{"date":"1397/06/17 16:30","price":13050},{"date":"1397/06/17 16:50","price":13030},{"date":"1397/06/17 17:00","price":13000},{"date":"1397/06/17 17:30","price":12950},{"date":"1397/06/17 17:50","price":12920},{"date":"1397/06/17 18:10","price":12870},{"date":"1397/06/17 18:20","price":12850},{"date":"1397/06/17 18:50","price":12860},{"date":"1397/06/17 19:00","price":12840},{"date":"1397/06/17 19:50","price":12800},{"date":"1397/06/17 20:00","price":12770},{"date":"1397/06/17 20:50","price":12830},{"date":"1397/06/17 21:20","price":12780}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398