کمترین: 
60.1
بیشترین: 
60.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.1
زمان: 
6/17 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 17 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 60.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":60.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398