کمترین: 
1012.1
بیشترین: 
1012.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1012.1
زمان: 
6/17 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1012.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":1012.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398