کمترین: 
3046.5
بیشترین: 
3046.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3046.5
زمان: 
6/17 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3046.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":3046.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398