کمترین: 
3403.1
بیشترین: 
3403.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3403.1
زمان: 
6/17 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3403.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":3403.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398