کمترین: 
352.7
بیشترین: 
352.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.7
زمان: 
6/17 09:10
قیمت دینار عراق امروز 17 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 352.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":352.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398