کمترین: 
10923.6
بیشترین: 
10923.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.6
زمان: 
6/17 09:10
قیمت ریال عمان امروز 17 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 10923.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":10923.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398