کمترین: 
1153.9
بیشترین: 
1153.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.9
زمان: 
6/17 09:10
قیمت ریال قطر امروز 17 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1153.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":1153.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399