کمترین: 
13863.5
بیشترین: 
13863.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13863.5
زمان: 
6/17 09:10
قیمت دینار کویت امروز 17 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 13863.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":13863.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398