کمترین: 
497.1
بیشترین: 
497.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497.1
زمان: 
6/17 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 17 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 497.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":497.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398