کمترین: 
463.5
بیشترین: 
463.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
463.5
زمان: 
6/17 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 17 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 شهریور 1397 , 463.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":463.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398