کمترین: 
4334.4
بیشترین: 
4334.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4334.4
زمان: 
6/17 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 4334.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":4334.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398