کمترین: 
3192.5
بیشترین: 
3192.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3192.5
زمان: 
6/17 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 17 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3192.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":3192.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398