کمترین: 
3784.4
بیشترین: 
3784.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3784.4
زمان: 
6/17 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 17 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 3784.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":3784.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398