کمترین: 
613.8
بیشترین: 
613.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.8
زمان: 
6/17 09:10
قیمت یوان چین امروز 17 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 613.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":613.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398