کمترین: 
656.3
بیشترین: 
656.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
656.3
زمان: 
6/17 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 17 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 656.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":656.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399