کمترین: 
5427.3
بیشترین: 
5427.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5427.3
زمان: 
6/17 09:10
قیمت پوند امروز 17 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 17 شهریور 1397 , 5427.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":5427.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398