کمترین: 
4857.9
بیشترین: 
4857.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4857.9
زمان: 
6/17 09:10
قیمت یورو امروز 17 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 17 شهریور 1397 , 4857.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 09:10","price":4857.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398