کمترین: 
204.89
بیشترین: 
223.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
204.89
زمان: 
6/17 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 204.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 02:00","price":222.84},{"date":"1397/06/17 05:00","price":221.67},{"date":"1397/06/17 08:00","price":223.33},{"date":"1397/06/17 10:30","price":222.04},{"date":"1397/06/17 11:00","price":222.65},{"date":"1397/06/17 14:00","price":222.25},{"date":"1397/06/17 17:00","price":220.9},{"date":"1397/06/17 20:00","price":221.14},{"date":"1397/06/17 23:00","price":204.89}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398