کمترین: 
6393.3
بیشترین: 
6458.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6393.3
زمان: 
6/17 23:00
قیمت بیت کوین امروز 17 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 6393.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 02:00","price":6441.7},{"date":"1397/06/17 05:00","price":6404.1},{"date":"1397/06/17 08:00","price":6445},{"date":"1397/06/17 10:30","price":6427.2},{"date":"1397/06/17 11:00","price":6455},{"date":"1397/06/17 14:00","price":6458.4},{"date":"1397/06/17 17:00","price":6393.9},{"date":"1397/06/17 20:00","price":6397.6},{"date":"1397/06/17 23:00","price":6393.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398