کمترین: 
1195.86
بیشترین: 
1196.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1195.86
زمان: 
6/17 02:30
قیمت اونس طلا امروز 17 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1195.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 02:00","price":1196.42},{"date":"1397/06/17 02:30","price":1195.86}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398