کمترین: 
2.776
بیشترین: 
2.777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.776
زمان: 
6/17 01:08
قیمت گاز طبیعی امروز 17 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 2.776 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 00:08","price":2.777},{"date":"1397/06/17 01:08","price":2.776}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398