کمترین: 
1.974
بیشترین: 
1.9761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9755
زمان: 
6/17 02:08
قیمت بنزین امروز 17 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 شهریور 1397 , 1.9755 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 00:08","price":1.974},{"date":"1397/06/17 01:08","price":1.9761},{"date":"1397/06/17 02:08","price":1.9755}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398