کمترین: 
680.38
بیشترین: 
680.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680.5
زمان: 
6/17 01:08
قیمت گازوئیل امروز 17 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 680.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 00:08","price":680.38},{"date":"1397/06/17 01:08","price":680.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398