کمترین: 
76.97
بیشترین: 
77.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.03
زمان: 
6/17 01:08
قیمت نفت برنت امروز 17 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 77.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 00:08","price":76.97},{"date":"1397/06/17 01:08","price":77.03}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398