کمترین: 
67.84
بیشترین: 
67.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.84
زمان: 
6/17 00:08
قیمت نفت سبک امروز 17 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 شهریور 1397 , 67.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/17 00:08","price":67.84}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398