کمترین: 
21.47
بیشترین: 
21.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.47
زمان: 
6/16 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 16 شهریور 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 21.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 18:08","price":21.47}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398