کمترین: 
15730
بیشترین: 
15730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15730
زمان: 
6/16 13:50
قیمت یورو امروز 16 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 16 شهریور 1397 , 15730 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 13:50","price":15730}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398