کمترین: 
1200.14
بیشترین: 
1201.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1200.43
زمان: 
6/16 08:30
قیمت اونس طلا امروز 16 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 16 شهریور 1397 , 1200.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 02:00","price":1200.24},{"date":"1397/06/16 02:30","price":1200.14},{"date":"1397/06/16 05:00","price":1200.88},{"date":"1397/06/16 05:30","price":1201.88},{"date":"1397/06/16 08:00","price":1201.97},{"date":"1397/06/16 08:30","price":1200.43}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398