کمترین: 
220.5
بیشترین: 
235.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
220.5
زمان: 
6/16 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 220.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 02:00","price":228.92},{"date":"1397/06/16 05:00","price":230.72},{"date":"1397/06/16 08:00","price":235.46},{"date":"1397/06/16 11:00","price":232.8},{"date":"1397/06/16 14:00","price":227.49},{"date":"1397/06/16 17:00","price":224},{"date":"1397/06/16 20:00","price":222.5},{"date":"1397/06/16 23:00","price":220.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398