کمترین: 
6400.7
بیشترین: 
6524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6412.5
زمان: 
6/16 23:00
قیمت بیت کوین امروز 16 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 شهریور 1397 , 6412.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 02:00","price":6460.6},{"date":"1397/06/16 05:00","price":6482.7},{"date":"1397/06/16 08:00","price":6511},{"date":"1397/06/16 11:00","price":6524},{"date":"1397/06/16 14:00","price":6459.9},{"date":"1397/06/16 17:00","price":6400.7},{"date":"1397/06/16 20:00","price":6424},{"date":"1397/06/16 23:00","price":6412.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398