کمترین: 
674.5
بیشترین: 
679.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
678.63
زمان: 
6/16 23:08
قیمت گازوئیل امروز 16 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 16 شهریور 1397 , 678.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/16 00:08","price":679.38},{"date":"1397/06/16 01:08","price":679.88},{"date":"1397/06/16 02:08","price":679.25},{"date":"1397/06/16 06:08","price":679},{"date":"1397/06/16 07:08","price":678.88},{"date":"1397/06/16 08:08","price":678.38},{"date":"1397/06/16 09:08","price":677.75},{"date":"1397/06/16 10:08","price":678.25},{"date":"1397/06/16 11:08","price":678.88},{"date":"1397/06/16 13:08","price":679.63},{"date":"1397/06/16 14:08","price":677.88},{"date":"1397/06/16 15:08","price":676.88},{"date":"1397/06/16 16:08","price":679.13},{"date":"1397/06/16 17:08","price":678.88},{"date":"1397/06/16 18:08","price":674.88},{"date":"1397/06/16 19:08","price":674.63},{"date":"1397/06/16 21:08","price":674.5},{"date":"1397/06/16 22:08","price":676.88},{"date":"1397/06/16 23:08","price":678.63}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398