کمترین: 
20.37
بیشترین: 
20.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.37
زمان: 
6/15 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 15 شهریور 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 20.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 18:08","price":20.37}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398