کمترین: 
75.18
بیشترین: 
75.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.18
زمان: 
6/15 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 15 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 75.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 18:08","price":75.18}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398