کمترین: 
4151000
بیشترین: 
4151000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4151000
زمان: 
6/15 14:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 4151000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 14:06","price":4151000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398