کمترین: 
2184000
بیشترین: 
2204000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2184000
زمان: 
6/15 14:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 15 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 2184000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 12:06","price":2204000},{"date":"1397/06/15 14:06","price":2184000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398