کمترین: 
2180000
بیشترین: 
2200000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2180000
زمان: 
6/15 14:06
قیمت نیم سکه امروز 15 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 2180000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 12:06","price":2200000},{"date":"1397/06/15 14:06","price":2180000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398