کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/15 12:20
قیمت لیر سوریه امروز 15 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:50","price":27},{"date":"1397/06/15 11:50","price":26},{"date":"1397/06/15 12:10","price":27},{"date":"1397/06/15 12:20","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398