کمترین: 
194
بیشترین: 
206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
194
زمان: 
6/15 21:10
قیمت روبل روسیه امروز 15 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 194 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":199},{"date":"1397/06/15 10:50","price":205},{"date":"1397/06/15 11:00","price":206},{"date":"1397/06/15 11:10","price":205},{"date":"1397/06/15 11:50","price":200},{"date":"1397/06/15 12:10","price":206},{"date":"1397/06/15 12:20","price":202},{"date":"1397/06/15 12:30","price":203},{"date":"1397/06/15 13:00","price":197},{"date":"1397/06/15 13:10","price":201},{"date":"1397/06/15 13:50","price":202},{"date":"1397/06/15 14:30","price":201},{"date":"1397/06/15 15:20","price":202},{"date":"1397/06/15 15:50","price":201},{"date":"1397/06/15 16:10","price":200},{"date":"1397/06/15 16:50","price":199},{"date":"1397/06/15 17:00","price":198},{"date":"1397/06/15 17:20","price":199},{"date":"1397/06/15 17:30","price":200},{"date":"1397/06/15 17:50","price":199},{"date":"1397/06/15 18:10","price":198},{"date":"1397/06/15 18:30","price":197},{"date":"1397/06/15 18:50","price":196},{"date":"1397/06/15 20:30","price":195},{"date":"1397/06/15 21:10","price":194}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398