کمترین: 
108
بیشترین: 
112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108
زمان: 
6/15 20:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":109},{"date":"1397/06/15 10:50","price":112},{"date":"1397/06/15 12:00","price":110},{"date":"1397/06/15 12:10","price":112},{"date":"1397/06/15 12:20","price":111},{"date":"1397/06/15 13:00","price":108},{"date":"1397/06/15 13:10","price":110},{"date":"1397/06/15 15:30","price":111},{"date":"1397/06/15 15:50","price":110},{"date":"1397/06/15 16:10","price":109},{"date":"1397/06/15 16:20","price":110},{"date":"1397/06/15 16:50","price":109},{"date":"1397/06/15 18:00","price":110},{"date":"1397/06/15 18:20","price":109},{"date":"1397/06/15 18:50","price":108},{"date":"1397/06/15 19:00","price":109},{"date":"1397/06/15 19:20","price":108},{"date":"1397/06/15 19:30","price":109},{"date":"1397/06/15 20:30","price":108}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398