کمترین: 
187
بیشترین: 
195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188
زمان: 
6/15 20:30
قیمت روپیه هند امروز 15 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 15 شهریور 1397 , 188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 10:20","price":190},{"date":"1397/06/15 10:30","price":189},{"date":"1397/06/15 10:50","price":194},{"date":"1397/06/15 11:00","price":195},{"date":"1397/06/15 11:30","price":194},{"date":"1397/06/15 11:50","price":195},{"date":"1397/06/15 12:00","price":189},{"date":"1397/06/15 12:10","price":194},{"date":"1397/06/15 12:20","price":192},{"date":"1397/06/15 12:30","price":193},{"date":"1397/06/15 12:50","price":192},{"date":"1397/06/15 13:00","price":187},{"date":"1397/06/15 13:10","price":190},{"date":"1397/06/15 13:20","price":191},{"date":"1397/06/15 13:50","price":192},{"date":"1397/06/15 14:30","price":190},{"date":"1397/06/15 14:50","price":191},{"date":"1397/06/15 15:20","price":192},{"date":"1397/06/15 15:50","price":191},{"date":"1397/06/15 16:10","price":190},{"date":"1397/06/15 16:50","price":189},{"date":"1397/06/15 17:00","price":188},{"date":"1397/06/15 17:20","price":189},{"date":"1397/06/15 17:30","price":190},{"date":"1397/06/15 18:30","price":189},{"date":"1397/06/15 18:50","price":188},{"date":"1397/06/15 19:50","price":189},{"date":"1397/06/15 20:00","price":188},{"date":"1397/06/15 20:20","price":189},{"date":"1397/06/15 20:30","price":188}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398